logo

TÜTED Davaları

Aşağıdaki döküm Harun Aykut Göker'in başkanlık dönemini ve dâhil olduğu TÜTED davalarını kapsamaktadır.

Bu döküm, onun elinde bulunan sınırlı sayıda belgeye ve aldığı notlara dayanılarak hazırlanmıştır.

Davaların sıralanmasında dava konusu edilen eylemlerin tarihleri esas alınmıştır. Ancak, ek iddianameyle DİSK Davası'na eklemlenerek açılan dava, özelliği nedeniyle, bu sıralamanın dışında tutulmuş ve en sona bırakılmıştır.