logo

Dava Dökümü / Sıra No. 02:

TÖBDER, TÜMDER ve TÜTED'in düzenlediği "Ekonomik Demokratik Haklar Miting ve Yürüyüşü (05 Şubat 1977; Ankara)" ile ilgili dava

Dava Konusu: 05 Şubat 1977'de Ankara'da yapılan "Ekonomik Demokratik Haklar Miting ve Yürüyüşü'nün tertip heyetini teşkil eden" TÖBDER Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu, TÜMDER Genel Başkanı Erhan Tezgör ve TÜTED Genel Başkanı Harun Aykut Göker ile adı geçen derneklerin, miting tertip kararını alan yönetim kurulu üyelerinin 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkındaki Kanun'la 1630 sayılı Dernekler Kanunu'nun ilgili maddelerine muhalefet ettikleri iddiası... (bkz. Ek.02.01)
Davaya Bakan Mahkemeler Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi (E.1979/257)
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi (E. 1982/132)
Sanıkların Avukatları: Halit Çelenk, Erşen Sansal (TÜTED adına)
Dava süreç ve sonucu: Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın 1977/158 sayılı basın hazırlık soruşturması ve aynı savcılığın 1977/5531 ile 1977/6180 sayılı hazırlık soruşturmalarını takiben Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesine başlanan dava söz konusu mahkemenin 04.05.1979 tarihinde görevsizlik kararı (E.1979/257, K.1979/274) vermesi üzerine Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'ne intikal etmiştir.
Bu mahkemenin de 24.06.1981 tarihinde görevsizlik kararı (E.1980/1101, K.1981/823) vermesi üzerine dava dosyası "görev konusundaki uyuşmazlığın halli için" Askeri Savcılığa gönderilmiştir. (bkz. Ek.02.02)
Konunun sıkıyönetim askeri mahkemesinin görevi dâhilinde olduğu kararının verilmesi üzerine davanın yine askeri mahkemede görülmesine (1982/132 Esas sayısı ile) devam edilmiştir.
TÜTED Genel Başkanı H. Aykut Göker, 1982 yılında, 12 Eylül döneminin davaları arasında yer alan Barış Davası dolayısıyla İstanbul'da tutuklu bulunduğundan, onun ifadesi, istinabe yoluyla 1982 Aralık ayında Selimiye Kışlası'nda alınmıştır.
09.11.1983 tarihinde dava sonuçlanmış ve adı geçen üç derneğin Genel Başkanlarının "ekonomik-demokratik haklar miting ve yürüyüşünün tertip heyetini ve yöneticiliğini teşkilettikleri, bu miting ve yürüyüşte suçlar işlenmesine rağmen suçları önleyici gerekli tedbirleri almadıkları böylece 171 sayılı kanuna muhalefet suçunu birlikte işledikleri sabit görüldüğünden sanıklar Gültekin Gazioğlu, İsmailErhan Tezgör ve Harun Aykut Göker'in 171 sayılı kanunun 18/3 maddesi hükmü gereğince takdiren üçer ay hapis, 1000'er lira ağır para cezası ile cezalandırılmalarına, 1932 sayılı kanunun 9. Maddesi gereğince hapis cezaları 1/3 oranında artırılarak ve sonuç olarak dörder ay hapis biner lira ağır para cezası ile cezalandırılmalarına; diğer sanıklara yüklenen tüm suçlar sabit görülmediğinden beraatlarına" karar (E. 1982/132, K.1983/195) verilmiştir. (bkz. Ek.02.03)
TÜTED Genel Başkanı H. Aykut Göker'in, yukarıda sözü edilen Barış Davası ile ilgili 37 aylık tutukluluk süresinin 09 Şubat 1984 ile 20 Mayıs 1984 tarihleri arasında kalan bölümü, verilen bu cezaya sayılmıştır.
Eklenen Belgeler: