logo

Dava Dökümü / Sıra No. 05:

TÜTED Haberler'in Mart-Nisan 1978 tarihli 56. sayısında yayımlanan iki yazı ile ilgili dava

Dava Konusu: Mart-Nisan 1978 tarihli 56. sayısında yayımlanan "Faşizme İhtar Eylemi" başlıklı imzasız yazıyla, Bülent Vargelimzalı "21 Mart: Irkçılıkla Savaş Günü" başlıklı yazı dolayısıyla derginin sahibi ve sorumlu yönetmeni Aykut Göker ile Bülent Vargel'in "Basın yoluyla bölücülük propagandası yaptıkları ve kanunun suç teşkil ettiği bir fiili [20 Mart 1978 Direnişi'ni] övdükleri" iddiası
Davaya Bakan Mahkemeler Ankara Basın Toplu Asliye Ceza Mahkemesi (Esas No: 1978/70)
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi
Ankara Basın Toplu Asliye Ceza Mahkemesi (Esas No: 1981/21)
Sanıkların Avukatları: Erşen Sansal
Dava süreç ve sonucu: Ankara Basın Toplu Asliye Ceza Mahkemesi'nin 25.01.1979, 08.03.1979 ve 03.05.1979 günlü duruşmaları takiben görevsizlik kararı vermesi (E.978/70, K.979/57) üzerine (bkz. Ek.05.01) dava dosyası Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi'ne aktarılmıştır.
2 Numaralı Askeri Mahkeme'nin de 26.12.1980 günlü duruşmada görevsizlik kararı vermesi üzerine konu Yüksek Uyuşmazlık Mahkemesi'ne intikaletmiş; Uyuşmazlık Mahkemesi'nin Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararını kaldırma kararı üzerine dosya Toplu Basın'a iade edilmiş ve bu mahkemece 1981/21 Esas sayısı ile yeniden işleme alınmıştır.
Sanıklar için "ihzarlı olarak bulundurma" kararının çıkarılmış olduğu 02.04.1981 günlü duruşmayı takiben yapılan beş duruşmadan (21.05.1981, 02.07.1981, 10.09.1981, 05.10.1981 ve 10.12.1981) sonra mahkeme sanıklar hakkında 'beraat' kararı vermiştir.
Eklenen Belgeler: