logo

Dava Dökümü / Sıra No. 06:

Dava Konusu: CHP'li bir kısım parlamenterin TBMM'deki girişimleri ile ilgili olarak 1980 Ocak ayında 66 örgüt yöneticisinin yaptığı ortak basın açıklamasında 1630 saylı Dernekler Yasası'nın '35 / I - a Maddesine aykırı hareket ettikleri iddiası ile ve aynı madde delaletiyle Madde 65/2'ye göre cezalandırılmaları talebi


21.12.1972 tarih ve 1630 Sayılı Dernekler Kanunu'nun 35. maddesi "Yasak veya İzne Bağlı Faaliyetler" ile ilgilidir.
Kanunun 65. maddesinin 2. bendinde ise "35'inci madde hükümlerine aykırı faaliyette bulunan derneklerin yöneticileri altı aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır." denmektedir.
Davaya Bakan Mahkemeler Ankara 8. Asliye Ceza (E. 1982/663)
Sanıkların Avukatları: Erşen Sansal (TÜTED adına)
Dava süreç ve sonucu: 25.01.1983, 29.03.1983 07.07.1983, günlü duruşmalar Beraatla sonuçlandı.
Eklenen Belgeler:
  • Bu davaya ilişkin belge yok