logo
yürüyüş


TÜTED Genel Kurulları:
logo
TÜTED Genel Merkezi'nin 1. Olağan Genel Kurul'unda (04 Haziran 1972) Genel Yönetim Kurulu'na seçilen üyeler görev bölümünü şu şekilde yapmışlardı: Genel Başkan İlhan Baysal; Sekreter Üye Altuğ Yurdakuloğlu; Sayman Üye Osman Aybers; Üyeler Günay Bolazar ve Haluk Orhun. 17.07.1973 tarihinde ise, istifa eden Günay Bolazar yerine yedek üye Aybars Ungan; 08.08.1973 tarihinde de, yine istifa ederek ayrılan A. Yurdakuloğlu'nun yerine yedek üye Aykut Göker Yönetim Kurulu Üyeliklerine (Haluk Orhun da Sekreter üyeliğe) getirilmişlerdi. II. Olağan Genel Kurul toplantısına (16 Haziran 1974) Genel Yönetim Kurulu bu kadro ile girmişti. Soldan sağa: Aykut Göker, Osman Aybers, Aybars Ungan, Genel Başkan İlhan Baysal. Fotoğrafın sağında, ayakta duran ama yüzünü göremediğimiz, Genel Sekreter Haluk Orhun olmalı.
logo
Yukarıdaki fotoğraftan detay: Aybars Ungan ve Genel Başkan İlhan Baysal.
logo
19-20 Haziran 1976 tarihinde yapılan 3. Olağan Genel Kurul toplantısında II. Dönem Genel Yönetim Kurulu üyeleri bir arada. Soldan sağa: Aybars Ungan, Haluk Orhun, Aykut Göker ve Genel Başkan Osman Aybers.
logo
Yukarıdaki fotoğraftan detay: Genel Başkan Osman Aybers.
1974-76 Ankara Şb. Bşk.'ı Neşet Kocabıyıkoğlu
neşet
logo
Tüted 3.Genel Kurulu Başkanlık Divanı.
Coşkan Ilıcalı, Arif Şentek, Başkan TurhanTuna, Nurşah Günerkan
logo
TÜTED 4. Genel Kurulu; 17-18 Haziran 1978, Ankara.Genel Başkan Aykut Göker Açılış Konuşmasını yapıyor.
logo
TÜTED 4. Genel Kurulu; 17-18 Haziran 1978, Ankara.Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Behice Boran Konuk Konuşmacı.
logo
TÜTED 4. Genel Kurulu; 17-18 Haziran 1978, Ankara. Başkanlık Divanı Üyeleri / Kürsüde Konuk Konuşmacı Behice Boran.
logo
TÜTED 4. Genel Kurulu; 17-18 Haziran 1978, Ankara. TÜTED 3. Dönem Merkez Yönetim Kurulu(*) (MYK) Üyeleri. Ön sıradakiler; soldan sağa: Yiğit Sayılgan, Necdet Bulut, Haluk Orhun (Genel Sekreter), Aykut Göker (Genel Başkan) Arka sıradakiler: Günay Bolazar, Hamit Mengüç (Genel Sayman), Sami Gök.

(*) 18 Haziran 1978'de yapılan tüzük değişikliğiyle 'Merkez Yürütme Kurulu' adını aldı.

logo
TÜTED yöneticileri MO Gn. Kurulunda. Sağda görülen MO delegesi Aydın Boysan

Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile Şube Yönetim Kurulları Temsilcilerinin Katılımlarıyla Yapılan Danışma Kurulu Toplantıları.
25-26 Aralık 1976 Günlü Danışma Kurulu Toplantısı; TÜTED Genel Merkezi, Ankara.
logo
logo
logo
Danışma Kurulu Toplantısı 25-26 Aralık 1976 Ankara. Haluk Orhun'un sağında MYK üyesi Necdet Bulut; Orhun ve Göker'in arkasında MYK üyesi Sami Gök; Göker'in solunda, arkada -yüzünü kısmen görüyoruz- MYK üyesi Yiğit Sayılgan.
logo
Danışma Kurulu Toplantısı 25-26 Aralık 1976 Ankara Arkası dönük olan TÜTED Genel Başkanı A. Göker.
1977 Nisan'ında Yapılan Danışma Kurulu Toplantısı; TÜTED Genel Merkezi, Ankara. Fotoğrafların ardında 'IV. Danışma Kurulu Toplantısı' kaydı var.
logo
Tam karşımızda TÜTED Genel Sekreteri Haluk Orhun ve onun solunda Genel Başkan A. Göker, onun solunda da MYK üyeleri Hamit Mengüç ve Günay Bolazar. Samsun Şube Başkanı Fahrettin '____' konuşuyor (sağ sırada, kareli gömlek giyinen arkadaşımız).
logo
Günay Bolazar Orhun'un sağına geçmiş. Onun sağında diğer bir MYK üyesi Sami Gök.
logo
TÜTED Danışma Kurulu Toplantısı; Nisan 1977. Tarsus Şube Başkanı Sönmez Targan (deri montlu) Konuşuyor.
logo


TÜTED şubelerinde yapılan, Genel Başkan ve/veya Genel Sekreter ile MYK'dan Üyelerin katıldığı, 'Bölgesel Toplantılar'.
logo
İzmir'de yapılan bir üye toplantısı. Fotoğrafta ön planda görülen, TÜTED'in üçüncü Genel Başkanı Osman Aybers.Aybers, 04 Eylül 1974-21 Haziran 1976 tarihleri arasında genel başkanlık yaptığına göre bu toplantı da anılan tarihler arasında yapılmış olsa gerek.
logo
Bölgesel Toplantı; Çanakkale Şubesi'nde; 1977. A. Göker'in solunda MYK Üyesi Yiğit Sayılgan.
logo
Bölgesel Toplantı; Çanakkale Şubesi'nde; 1977.
torino
Mühendislerin, Kadroların ve Teknisyenlerin Uluslararası Sendikal Konferansı; 11, 16 ve 17 Nisan 1975, Torino ve ...
torino2
Konferans'ın, "mühendislerin, kadroların ve teknisyenlerin toplumun dönüşümünde rolleri" konulu oturumunda TÜTED temsilcisi Uğur Kökden (2. sıranın -bize göre- sağ başında). Kökden'in sağında Tüm Yüksek Tekniker ve Teknikerler Derneği'nin temsilcileri Gönül Taylan ve Kemal Daysal. Daysal, daha sonraki tarihlerde TÜTED İstanbul Şubesi'nin başkanlığını da yapacaktır.


1976 MMO Sanayi Kongresi (23-27 Kasım 1976) Dolayısıyla Türkiye'ye Gelen Bulgar Bilim ve Teknik Derneği ilgililerinin TÜTED Genel Merkezi'ni Ziyaretleri:
logo
Soldan sağa: TÜTED Genel Başkanı Aykut Göker, Bulgar Bilim ve Teknik Derneği'nden iki ilgili ve Arif Şentek
logo
Arif Şentek'in solunda Bülent Vargel, Hamit Mengüç, TÜTED Hukuk Danışmanı Avukat Erşen Sansal.
logo
Erşen Sansal'ın solunda Uğur Kökten, Namık Döleneken, onun solunda, arkası bize dönük Günay Bolazar ve onun da solunda arkası bize dönük Aykut Göker.
logo
Genel Başkan A. Göker MMO Sanayi Kongresi Açılışında TÜTED adına konuşuyor.


Tüm Yüksek Tekniker ve Teknikerler Derneği tarafından düzenlenen 1. Türkiye Teknikerler Kurultayı: 6-7 Mayıs 1978, Ankara.
logo
Kürsüde konuşan Bülent Ecevit Hükûmeti'nin Bakanlarından, tekniker kökenli Tuncay Mataracı. Soldaki ilk sırada başta oturan Sedat Özkol. İkinci sırada başta oturan TÜTED Genel Başkanı A. Göker; sağında DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar ve TMMOB Genel Başkanı Teoman Öztürk.
Adı geçenleri, aşağıdaki fotoğrafta yakın planda görüyoruz.
logo
logo
Teknikerler Kurultayı: 6-7 Mayıs 1978. A. Göker kürsüde; TÜTED adına konuşuyor.
logo
DPT'de,18 Eylül 1978 günü Demokratik Kitle Örgütleri Temsilcilerinin Katılımıyla Yapılan IV. Beş Yıllık Plan Stratejisi Tartışma Toplantısı.
Soldaki masada; soldan sağa: TÖBDER Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu, TÜMDER Genel Başkanı Erhan Tezgör ve TÜTED Genel Başkanı Aykut Göker.


Teknik Eleman Dernekleri Ortak Toplantıları:
logo
30 Temmuz 1976 günlü Ortak Toplantı; TÜTED Genel Merkezi, Ankara. A. Göker'in solunda TÜTED MYK Üyesi Necdet Bulut
logo
30 Temmuz 1976 günlü Ortak Toplantı; TÜTED Genel Merkezi, Ankara. Sol sırada elinde sigara olan arkadaşımız, Mimarlar Odası Temsilcisi Süheyl Kırçak.
logo
Haziran 1979'daki Toplantı; TÜTED Genel Merkezi, Ankara.
logo
Haziran 1979'daki Toplantı; TÜTED Genel Merkezi, Ankara. A. Göker'in sağında TÜTED Merkez Yürütme Kurulu(*) (MYK) Üyesi Günay Bolazar.

(*) 18.06.1978'e kadar adı 'Merkez Yönetim Kurulu' olan kurul.

logo
TÜTED'in de katılımcıları arasında yer aldığı 'DGM'ye Hayır' Yürüyüş ve Mitingi; Eylül 1976; Tandoğan Meydanı, Ankara.logo
TÜTED flaması Ankara'da demokratik kitle ve meslek örgütlerince düzenlenen bir yürüyüşte.
Aşağıdaki fotoğraf aynı yürüyüşten. Solda ön planda görülen Osman Aybers.
logo
TÜTED flaması bir Başka yürüyüşte.
logo


TÖBDER, TÜMDER ve TÜTED tarafından düzenlenen Ekonomik Demokratik Haklar Yürüyüş ve Mitingi; 5 Şubat 1977, Ankara.
logo
5 Şubat 1977, Ankara.
logo
5 Şubat 1977, Ankara.
logo
5 Şubat 1977, Ankara.
logo
5 Şubat 1977 Mitingi; TÜTED Genel Başkanı Aykut Göker, kürsüde; konuşmasını yapıyor.
logo
logo
logo
5 Şubat 1977 Mitingi; TÜTED Genel Başkanı Aykut Göker, kürsüde; konuşmasını yapıyor.


İzmir Yürüyüş ve Mitingi; 24 Aralık 1977:
logo
İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda TÜTED Genel Başkanı Aykut Göker konuşmasını yapıyor. Fotoğrafın en sağında TÖBDER Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu.
logo
logo
1 Mayıs 1977; Taksim Meydanı; İstanbul. Öğlene doğru.
logo
1 Mayıs 1978; Taksim Meydanı'na doğru Yürüyüş; İstanbul. Soldan sağa: Sefa Önatlı, Enver Sel, Necdet Bulut, Günay Bolazar, Aykut Göker, Haluk Orhun; Hamit Mengüç.
logo
1 Mayıs 1978 Taksim Meydanı'na doğru Yürüyüş; İstanbul.


Bahçelievler Katliamı'nda öldürülen 7 TİP'liye veda töreni, Ekim 1978, Ankara.
logo
Necdet Bulut Tüted pankartı altında (ön sırada beyaz gömlekli)"logo
Necdet Bulut'a Vedâ Töreni; 11 Aralık 1978, Ankara.
logo
logo
Necdet Bulut'a Vedâ Töreni; 11 Aralık 1978, Ankara.
logo
Necdet Bulut'a Vedâ Töreni; 11 Aralık 1978, Tandoğan Meydanı Ankara.
logo
Necdet Bulut'a Vedâ Töreni; 11 Aralık 1978, Tandoğan Meydanı Ankara. Kürsüde Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Behice Boran.
logo
Necdet Bulut'a Vedâ Töreni; 11 Aralık 1978, Ankara.