logo


TÜTED Merkez Çalışma Dönemleri:

1.DÖNEM- KURULUŞ 21 Eylül 1971 / 4 Haziran 1972
1. GENEL KURUL
2. DÖNEM
4 Haziran 1972, Mimarlar Odası Konferans Salonu, ANKARA
4 Haziran 1972 / 16 Haziran 1974
2. GENEL KURUL
3. DÖNEM
16 Haziran 1974, Mimarlar Odası Konferans Salonu, ANKARA
16. Haziran 1974 / 19 Haziran 1976
3. GENEL KURUL
4. DÖNEM
19 -20 Haziran 1976, Makine Mühendisleri Odası Salonu /Ankara
19 Haziran 1976 / 17 Haziran 1978
4. GENEL KURUL
5. DÖNEM
17 - 18 Haziran 1978, DSİ Toplantı Salonu / Ankara
17 Haziran 1978 / .....

21.Ocak.1980'de TÜTED Merkezi ve Ankara Şubesi polis tarafından basılmış ve TÜTED "faaliyetten men" edilmiştir. Bu tarihten
sonra TÜTED bir daha çalışamamış, uzun süren davalar sonunda beraat etmiştir.
8.10.1985 tarihinde alınan Valilik onayı ile TÜTED kendiliğinden dağılmış sayılarak tasfiye işlemleri başlatılmıştır.

TÜTED Yönetim Kurulları ve diğer organlarında çalışanlar konusunda elimizdeki belgelerden çıkarabildiğimiz liste aşağıdadır.

TÜTED MERKEZ YÖNETİM/YÜRÜTME KURULLARI ve DİĞER ORGANLARI

1.DÖNEM (KURUCU DÖNEM) - 21 Eylül 1971 / 4 Haziran 1972

Müteşebbis Merkez Yönetim Kurulu: Başkan: Yavuz Önen, Sekreter: Melih Altınoklar, Muhasip: Osman Aybers, Üyeler: Güven Birkan, Fevzi Şolt, Evren Karayel, Yalçın Saraçoğlu

11.01.1972'de Yönetim Kurulu üye sayısı 5'e düşürülmüş ve yeni Yönetim Kurulu:
Başkan: Yavuz Önen, Sekreter: Yalçın Saracoğlu, Muhasip: Osman Aybers, Üyeler: Güven Birkan, Fevzi Şolt

2. DÖNEM 4 Haziran 1972 / 16 Haziran 1974

4 Haziran 1972'de 1. Olağan Kongrede Divan Başkanlığı: Başkan Aykut Göker, Başkan Vekili Haluk Orhun, Divan Sekreteri Bekir Özgirgin , Faruk Malhan

4 Haziran 1972'de 1. Olağan Genel Kurulunda seçilen:
YÖNETİM KURULU (5 Üyeli) :
Başkan: İlhan Baysal, Sekreter: Altuğ Yurdakuloğlu (8.8.1973'de istifa), Sayman: Osman Aybers, Üyeler: Halûk Orhun, Günay Bolazar (17.7.1973' de istifa)

YEDEK ÜYELER: Aybars Ungan (17.7.1973' de Günay Bolazar'ın istifasıyla Yönetim Kurulu üyeliğine), Aykut Göker (8.8.1973' de Altuğ Yurdakuloğlu' nun istifasıyla Yönetim Kurulu üyeliğine), Önder Tuncel , Faruk Malhan, Esen Ergin

8.8.1973 sonrası istifalarla yeni kurullar:
YÖNETİM KURULU: Başkan: İlhan Baysal, Sekreter: Halûk Orhun (8.8.1973' den sonra), Sayman: Osman Aybers, Üyeler: Aykut Göker (8.8.1973' den sonra), Aybars Ungan (17.7.1973' den sonra)

DENETİM KURULU: Bekir Özgirgin, Halil Eker, Cahit Duru, Yedekler: Yılmaz Onay, Arif Şentek, Hüseyin Erkan

ONUR KURULU: Güven Birkan, Niyazi Taşkan, Ahmet Aloğlu, Yedekler: Ali Özcan, Arif Delikanlı, Hilmi Yüncü

3.DÖNEM 16. Haziran 1974 / 19 Haziran 1976

YÖNETİM KURULU:7 üyeli
Başkan: İlhan Baysal (Vefatından 16.6.1974 - 20.7.1974 arası), Başkan: Osman Aybers (20.7.1974' den sonra), Sekreter: Haluk Orhun, Sayman: Aykut Göker, Üyeler: Osman Aybers (20.7.1974' den sonra Başkan), Abdullah Sadıkoğlu, Aybars Ungan (20.7.1974' den sonra İlhan Baysal' ın vefatıyla)

DENETLEME KURULU: Bekir Özgirgin, İhsan Karababa, Cavit Savcı

ONUR KURULU: Teoman Öztürk, Cengiz Uraz, Engin Akon

4.DÖNEM 19. Haziran 1976 / 17 Haziran 1978:

MERKEZ YÖNETİM KURULU: Başkan: Aykut Göker, Sekreter: Haluk Orhun, Sayman: Hamit Mengüç, Üyeler: Günay Bolazar, Necdet Bulut, Yiğit Sayılgan, Sami Gök

MERKEZ ONUR KURULU: Başkan: Osman Aybers, İsmet Rıza Çebi, Aybars Ungan

MERKEZ DENETLEME KURULU: Başkan: Bekir Özgirgin, Doğan Anakök , Coşkan Ilıcalı

5.DÖNEM 17. Haziran 1978 / ............. :

MERKEZ YÜRÜTME KURULU: (9 Üyeli)
Başkan: Aykut Göker, Sekreter: Reşit Oğuz, Sayman: Muzaffer Avcı, Üyeler: Günay Bolazar, Tayyar Alaca, Haluk Orhun, Hüseyin Özcan, Macit Demir, Yiğit Sayılgan